Naar een coöperatie

Het idee van Connected dat we elkaar als nieuwkomers gedurende langere tijd ondersteunen. Deelnemers kunnen er natuurlijk altijd voor kiezen om hun eigen weg te gaan. Maar we willen onze gemeenschap zo aantrekkelijk maken dat je waarschijnlijk wilt blijven.

We richten ons op de thema’s die aan ondernemende nieuwkomers bijzondere kansen bieden. En we willen ons versterken op punten waarop we extra kwetsbaar zijn.

Vertrouwen als basis
Als nieuwkomer ga je je weg opnieuw uitvinden. Het is dan zo belangrijk dat je kunt bouwen op een aantal mensen om je heen. In de rol van buddy die naast je staat en die je de weg kan wijzen. En die je zelfvertrouwen kan geven in een nieuwe samenleving, waarvan je de taal en (informele) regels nog niet helemaal kent. Juist voor nieuwkomers is zo’n gemeenschap belangrijk.

Een ondersteunende gemeenschap

Connected wil een ruimte bieden waar mensen vaardigheden en kennis kunnen delen binnen een gemeenschap die je ondersteunt.

Wij bieden een ruimte waar iedereen welkom is om in gelijke mate deel aan bod komt bij het uitwisselen van kennis, vaardigheden en persoonlijke ervaringen. Onze kernovertuiging is dat ieder mens gewaardeerd en essentieel is in de samenleving. Ons doel is om bruggen te bouwen om mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden, zodat ze zichzelf en elkaar kunnen versterken.

Door een veilige ruimte te bieden, kunnen we een gemeenschap creëren die een duurzame impact heeft in Nijmegen. Het doel van deze ruimte is dat de steun vanuit de gemeenschap komt. We willen de barrières doorbreken die te maken hebben met regels en kortzichtigheid, zodat iedereen de kans krijgt om zijn eigen stem te vinden en een actieve rol te spelen in de samenleving.