Alife بستری برای تبادل مکان ها و تورهای نزدیک به خانه است. این در مورد شیک ترین سفرها نیست، بلکه در نزدیکی مکان های زیادی وجود دارد که داستان هایی در مورد زیبایی می گویند و فرصتی برای تفکر یا صرفاً داشتن یک طراوت …