Visie op ondernemerschap

Onze visie is in het kort:

Iedereen is geschikt om ondernemer te worden, maar niemand kan het helemaal alleen.

Ondernemerschap – of ondernemend zijn – zit als het ware in de genen van mensen. Vroeger waren we boer of jager en deden we al aan ruilhandel. Later kwamen er meer gespecialiseerde beroepen, zoals smid of pottenbakker en nam de ruilhandel – en dus het ondernemerschap toe. Iedereen was ondernemer.

Het gaat er dan wel om wat voor een soort ondernemer jij bent. Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten. En zelfs als je alleen sterke punten hebt, dan nog is het goed om taken te verdelen.

Wij onderscheiden vier richtingen waarin je je kunt onderscheiden als ondernemer – en waar dus je sterke punten liggen >>>

Inspirator

Een inspirator is iemand met vernieuwende ideeën, die denkt in mogelijkheden en kansen en die anderen daarmee weet te inspireren. De inspirator heeft belangrijke kwaliteiten, omdat hij (en ook steeds zij) verder kijkt en bijvoorbeeld investeerders daarin weet te overtuigen. De inspirator loopt voorop in de ontwikkeling van diensten en producten waar morgen vraag naar is. Zijn overtuigingskracht is ook belangrijk bij het werven van klanten.

Verbinder

Een verbinder richt zich nog meer op klanten. Hij gaat uit van de wensen die klanten en partners hebben en probeert daaraan invulling te geven. Misschien zelfs door klanten positief te verrassen. De verbinder krijgt veel voor elkaar, omdat het een echte netwerker is. Samenwerking maakt hem sterker, omdat anderen vaak bijdragen aan de diensten en producten die de verbinder aanbiedt.

Organisator

Een organisator staat met beide benen op de grond en is vooral een allrounder. Hij weet mensen, geld en voorzieningen bij elkaar te brengen voor een gestroomlijnde dienstverlening of productieproces. Hij levert een goede kwaliteit voor een acceptabele prijs. Hij richt zich niet op vergezichten of al te veel op andere mensen, maar hij weet in het hier en nu dingen te realiseren.

Verbeteraar

Een verbeteraar heeft iets van alle voorgaande kwaliteiten, maar hij blinkt niet persé in één richting uit. Belangrijk is dat hij doorzettingsvermogen heeft en een kritische blik op de huidige situatie. Net als de inspirator heeft hij oog voor verbetering en vernieuwing. Net als de organisator ziet hij toe op gestroomlijnde bedrijfsprocessen. Maar alles in kleine stapjes, stug doorwerkend aan een goed resultaat.

Een gemeenschap van ondernemers

Een sterke onderneming

De hiervoor genoemde typeringen van ondernemers sluiten goed aan bij wat een onderneming sterk maakt.

Een sterke onderneming heeft het alle vier nodig:

  • Een visie op de toekomst
  • Mensgericht
  • Een gestroomlijnde organisatie
  • Continu bezig met leren en verbeteren

Omdat je meestal vooral op één punt sterk bent, is het belangrijk om met anderen samen te werken. En om elkaar een spiegel voor te houden.

Ook om die reden willen wij een gemeenschap vormen, waarin we elkaar kunnen versterken.